Curso en Santiago de Compostela de Director/a de actividades de tempo libre da ETL Altair

17 Mar 2021

A Escola de tempo libre Altair organiza en Santiago de Compostela un curso de Dirección de tempo libre

Santiago-Intensivo (Fase teórico-práctica): xullo 2021
150 horas (Se as circunstancias sanitarias non permitiren a presencialidade, poderán leccionarse até 135 horas en liña)
Lugar:  rúa do Home Santo, 29-B
Datas:  de 16 a 31 de xullo. Libres (descanso):  2 mañás.
Matrícula:  200 € / 95 € educadoras altair) *posibilidade pagamento fraccionado

Máis información sobre Altair, contacto e matrícula: http://altair.gal/