Entrevistas a mozas e mozos sobre diversos estudos...

02 Mar 2021

No Instagram de Mocidade de Oleiros podedes ver entrevistas a mozos e mozas contando a súa experiencia nos seus estudos: Educación infantil, Animación socicultural e turística, Dirección de cociña, Laboratorio de análise e control de calidade , Asitencia á dirección, Enxeñeiría de camiños, Audioloxía protésica, Audiovisuais, Integración social, Logopedia, Peiteado, estética e benestar, Deseño de moda, Enfermaría, Galego portugués, Socorrismo, Inef, Arte dramático, Monitora de tempo libre...

Así como mozos e mozas que crearon unha asociación, charlas sobre anticonceptivos...

https://www.instagram.com/centrosmocidadeoleiros/