Listas de contratación da Xunta de Galicia

04 Mar 2021

A Xunta de Galicia fai unha convocatoria para que todas aquelas persoas que queiran formar parte das listas de contratación de funcionarios/as e persoal laboral da Xunta de Galicia, podan presentar solicitude.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto desde o día 1 de marzo ata o 30 de abril de 2021
As solicitudes: https://www.xunta.gal/funcion-publica/contratacion-temporal/xeracion-de-solicitudes

Máis información sobre que documentación hai que presentar, pago e exención de taxas, prazas abertas, titulacións...:
https://www.xunta.gal/funcion-publica/contratacion-temporal/xeracion-de-solicitudes

Prazas dispoñibles: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210226/AnuncioG0597-160221-0004_gl.pdf#page=3