Bolsa de traballo de educador/a social e profesor/a violín no Concello de Redondela(Pontevedra)

19 Feb 2021

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 e 5 días hábiles respectivamente.
Máis informacion: www.boppo.depo.gal do 19 de febreiro.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/02/19/2021007184