Bolsa de emprego psicólogo/a no Concello de O Grove(Pontevedra)

19 Feb 2021

O prazo de presentacion de solicitude é de 15 dias naturais desde a publicación o 19 de febreiro na paxina www.boppo.depo.gal
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/02/19/2021006688