Condutor/a camión lixo interino/a no Concello de Baiona (Pontevedra)

18 Feb 2021

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles, desde a publicacion o 18 de febreiro na paxina www.boppo.depo.gal
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/02/18/2021007026