396 prazas de profesores secundaria, FP e EOI na Comunidade de Cantabria.

18 Feb 2021

As prazas convocadas son: 336 de profesores de ensinanza secundaria, 52 de formación profesional e 8 da escola oficial de idiomas.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 8 de marzo.
Máis información: www.boe.es do 17 de febreiro.