12 prazas de bombeiro condutor/a no Concello de Ourense

18 Feb 2021

Convocadas polo sistema de oposición, o prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Mais información: www.boe.es do 16 de febreiro.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/16/pdfs/BOE-A-2021-2344.pdf