Bolsas de formación no Instituto Cervantes

17 Feb 2021

O Instituto Cervantes convoca 44 bolsas de formación.

- Contabilidade e tesourería: 2 bolsas
- Xestión económica: 1 bolsa
- Contratación e xestión patrimonial: 1 bolsa
- Arquivo: 2 bolsas
- Orzamentos e control de xestión: 1 bolsa
- Dirección académica: 1 bolsa
- Hispanismo: 1 bolsa
- Certificación e acreditación académica: 1 bolsa
- Formación de profesores: 2 bolsas
- Ordenación e proxectos académicos: 1 bolsa
- Ordenación e proxectos académicos/Certificación e acreditación: 1 bolsa
- Xestión comercial e márketing: 3 bolsas
- Comercio electrónico e márketing: 1 bolsa
- Prezos e seguimento de vendas: 1 bolsa
- Recursos humanos. Xestión de persoal: 1 bolsas
- Recursos humanos. Selección e inspección: 1 bolsa
- Xestión e comunicación de actividades culturais: 1 bolsa
- Xestión cultural multidisciplinar: 3 bolsas
- Documentación da actividade cultural: 1 bolsa
- Biblioteca e documentación: 1 bolsa
- Asuntos institucionais e externos: 1 bolsa
- Relacións institucionais e xestión de actividades: 2 bolsas
- Produción audiovisual: 1 bolsa
- Redacción e contido dixital: 1 bolsa
- Informática. Sistemas e comunicacións: 1 bolsa
- Informática. Aplicacións: 1 bolsa
- Edición e audiencias dixitais: 1 bolsa
- Contidos web: 1 bolsa
- Edición web: 2 bolsas
- Arquivo e documentación dixital: 1 bolsa
- Proxectos terminolóxicos: 1 bolsa
- Convenios e outros acordos internacionais: 2 bolsas
- Asesoría xurídica: 1 bolsa
- Relacións internacionais: 1 bolsa

Requisitos:
Titulación universitaria de grao, licenciatura, enxeñeiria ou arquitectura, nas materias e especialidades relacionadas coas bolsas, e que terminasen os estudos conducentes á obtención do título requirido nos cinco cursos académicos anteriores

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de marzo de 2021.
Máis información no BOE do 17 de febreiro de 2021 e en https://cervantes.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/57

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/548605