Cartel gañador do III Concurso obra de Alejandro García Rodríguez, alumno de Bacharelato do IES Río Cabe Cartel gañador do III Concurso obra de Alejandro García Rodríguez, alumno de Bacharelato do IES Río Cabe

IV Concurso para o deseño do cartel do día 8 de marzo 2021 “Día internacional da muller”

16 Feb 2021

Con motivo da celebración do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, a Secretaría Xeral da Igualdade da Consellería de Emprego e Igualdade e a Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación e Universidade convocan un concurso de carteis.

Participantes:
Poderá participar no concurso calquera centro educativo de ensino non universitario que imparta ensinanzas de infantil, primaria, secundaria e formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, a través de equipos constituídos polo menos por unha/un docente que o coordine e por un máximo de 8 alumnas e alumnos.

Categorías:
Alumnado de infantil , 1º, 2º, 3º e 4º de educación primaria.
Alumnado 5º e 6º de educación primaria e 1º, 2º de ESO.
Alumnado de 3º e 4º de ESO e 1º e 2º de bacharelato, de FP básica, de ciclos de grao medio e de ciclos de grao superior.

Temática e características técnicas das obras:
O contido do cartel deberá difundir e transmitir unha mensaxe positiva sobre a participación activa das mulleres na sociedade, promovendo a igualdade entre mulleres e homes .

O cartel realizarase en formato horizontal ou vertical coas medidas DIN A-3 (42 X 29,7 cm) e enviarase en formato papel e formato electrónico coa extensión JPG ou PDF, e deberá incluír obrigatoriamente a frase “8 de marzo. Día Internacional da Muller”, así como un lema en galego relacionado co fomento da igualdade de xénero e coa non discriminación.
Cada centro educativo só poderá presentar un traballo por cada categoría.

Prazo: ata o día 23 de febreiro do 2021

http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/igualdade_bases_do_concurso_8_de_marzo_2021.pdf