Monólogos científicos

16 Feb 2021

British Council e a Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía convocan Famelab

Famelab é un certame internacional de monólogos científicos cuxo obxectivo é fomentar a comunicación da ciencia a través de novas vías de achegamento á sociedade, involucrando a todos os que dun modo ou outro traballan neste ámbito, co fin atopar novas voces da ciencia en todo o mundo.

Famelab está deseñado para inspirar e motivar aos que se dedican á ciencia e a tecnoloxía para participar activamente na divulgación das súas áreas de traballo a través dun formato innovador neste ámbito, o monólogo, en contacto directo co público.

1. A participación en Famelab España canalizarase a través da gravación dun vídeo no que o participante deberá interpretar un monólogo en castelán que teña como base un tema científico e/ou tecnolóxico, cunha duración máxima de 3 minutos.

2. A gravación poderá realizarse en calquera dos seguintes formatos: . MP4, .AVI, . MPG, . MOV, . FLV, . WMV, e non poderá superar os 75 megabytes de tamaño. O vídeo non poderá ir acompañado de edición nin de efectos especiais e non se poderán utilizar presentacións tipo PowerPoint ou outros dispositivos electrónicos. Farase un uso limitado de materiais de apoio portátiles, polo que os participantes non dispoñerán de tempo extra para a montaxe e desmonte dos materiais auxiliares.

O monólogo presentado terá que ser inédito polo que non podería ser difundido previamente por ningún medio, xa sexa en eventos presenciais ou na internet.

O prazo de presentación de candidaturas estará aberto ata o 24 de marzo de 2021 ás 13:00 horas.

Poderá participar no certame calquera persoa de nacionalidade española ou residente en España e maior de idade, que curse estudos ou exerza actualmente calquera actividade profesional ou laboral en áreas relacionadas co ámbito da ciencia e/ou a tecnoloxía, incluída a docencia preuniversitaria especializada en ciencias e cumpra os requisitos establecidos nas bases.

Exclúese a participación no certame a profesionais dos medios de comunicación ou das artes escénicas.

Para participar no certame internacional, os participantes deberán expresarse fluidamente en inglés.

https://www.famelab.es/inicio