Ás de papel

09 Feb 2021

A Fundación CVE, Colexio Virxe de Europa convoca o III Concurso nacional de poesía “Alas de papel”.

Poderán participar todos aqueles poetas que se atopan entre os 6 e 18 anos de idade, que cursen de 1º de EP a 2º de Bacharelato en calquera centro público ou privado de España e que estean dispostos a demostrar todo o seu talento. Os textos presentados a concurso deben ser obras propias non premiadas en certames anteriores.

O tema dos textos é libre. Todas as obras deberán estar escritas en verso e en castelán. Nas categorías D, E e F admítese tanto o verso rimado como o verso libre.

Categorías:
Categoría A: Primeiro e Segundo de EP
Categoría B: Terceiro e Cuarto de EP
Categoría C: Quinto e Sexto de EP
Categoría D: Primeiro e Segundo de ESO
Categoría E: Terceiro e Cuarto de ESO
Categoría F: Bacharelato.

Os poemas terán unha extensión mínima de acordo coa súa categoría:

Os textos das categorías A, B e C entregaranse escritos a man nos persoais correspondentes a cada unha delas, e poderán vir acompañados dun debuxo orixinal do autor ou autora do texto, realizado no espazo restante.

Os textos das categorías D, E e F presentaranse mecanografados en folla tamaño folio ou DINA4 a dobre espazo, cun interlineado de 1,5, en tamaño 12 e letra Times New Roman. Os títulos presentaranse en letra tamaño 18 e negrita. No caso dos caligramas, permitirase calquera outro formato.

As direccións de envío dos traballos son:
I Concurso nacional de poesía infantil e xuvenil “Alas de papel” Colexio Virxe de Europa. R/ Valle de Sta. Ana, 1, Urbanización As Lombas. 28669 Boadilla del Monte, Madrid

Correo electrónico: alasdepapel@colegiovirgendeeuropa.edu.es Asunto: Categoría (letra)

Os textos deberán ser enviados por correo postal ou electrónico antes das 20:00 h do venres, 5 de marzo de 2021.

Premios
Categoría A: Gañador: Xogo educativo e diploma. Finalista: Xogo educativo e diploma
Categoría B: Gañador: Xogo educativo e diploma. Finalista: Xogo educativo e diploma
Categoría C: Gañador: 100 euros e diploma. Finalista: 50 euros e diploma
Categoría D: Gañador: 120 euros e diploma. Finalista: 60 euros e diploma
Categoría E: Gañador: 120 euros e diploma. Finalista: 60 euros e diploma
Categoría F: Gañador: 150 euros e diploma. Finalista: 75 euros e diploma

Máis información
alasdepapel@colegiovirgendeeuropa.edu

https://cve.edu.es/PDFs/alasdepapel/Bases_del_concurso_de_Poesia_ALAS_DE_PAPEL.pdf