Bolsas para o Máster en Artes e Profesións Artísticas

09 Feb 2021

Acciona, empresa asociada da Escola SUR de Artes e Profesións Artísticas do Círculo de Belas Artes concede 5 bolsas para a nova promoción do curso académico 2021-2023 do Máster en Artes e Profesións Artísticas, facilitando o acceso á formación a alumnos seleccionados en base á súa traxectoria, potencial e motivación, así como á súa situación económica.

Para solicitar unha Bolsa Acciona para o curso académico 2021-2023 debes completar o formulario web, achegando a seguinte documentación antes da data de peche de convocatoria: Currículo vitae, Título universitario, Carta de motivación explicando o interese e obxectivos para ingresar no Máster en Artes e Profesións Artísticas da Escola SUR e a Universidade Carlos III de Madrid, Traxectoria artística. Formación, traballos realizados, portfolio artístico, Fotocopia de DNI ou pasaporte e Carta de solicitude de bolsa.

Convocatoria aberta ata o 2 de marzo de 2021 (11:00 am).

É requisito para manter a bolsa no segundo ano obter o informe favorable da Dirección Académica, en base á asistencia, aproveitamento, participación activa e traballo realizado. A Escola se reserva en caso contrario o dereito para retirar a bolsa e asignala a outro alumno.

Cada bolsa cobre o 100% da matrícula (7.250 euros por ano académico) dos dous anos correspondentes ao curso académico 2021-2023 do Máster en Artes e Profesións Artísticas.

https://surescuela.com/beca-acciona/