Educación afectivo sexual en persoas con trastorno do espectro do Autismo

08 Feb 2021

A Fundación Autismo Galicia convoca o curso Educación afectivo sexual en persoas con trastorno do espectro do autismo. Como atender, educar e prestar apoios á sexualidade de nenos, nenas, adolescentes, mozos/as e persoas adultas con TEA.

Curso recoñecido de interese sanitario pola Consellería de Sanidade
Data de realización: 12 e 13 de marzo de 2021
Lugar de realización: Modalidad Online a través de Zoom

Máis información  

Inscrición