Curso en Sada de Monitor/a de actividades de tempo libre da Escola galega de tempo libre

01 Feb 2021

A Escola galega de tempo libre convoca en Sada un curso de Monitores/as de actividades de tempo libre presencial e online
Datas: do 22 de febreiro ao 28 de abril de 2021
Horario:
Presenciais de 09.00 a 14.00 horas
Online Conexion Skype ás 10.00 horas (duración aprox. 1 ou 2 horas, logo cuestionarios, formularios e traballos en casa individuais).
Prezo: 250 €

Máis información na Escola galega de tempo libre
Teléfono 645 206 174 (de 10.00 horas a 18.00 horas) horario de atención telefónica
e-mail: escolagalegatl@gmail.com
web: www.escolagalegadetempolibre.es