Máster en EE.UU.

13 Xan 2021

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 12 axudas para a realización de estudos de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para o curso 2021-2022.

As persoas solicitantes teñen que estar en posesión ou en condicións de obter un título de grao, licenciado, arquitecto, enxeñeiro ou equivalente, debendo concluír os seus estudos con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2017.
Os estudantes que estean a finalizar os estudos no curso 2020-2021 non poderán participar na convocatoria.
O expediente académico debe ter unha nota media, na escala 0-10, igual ou superior a 7 puntos e ha de acreditarse cursar como mínimo 240 créditos.

Outros requisitos:
Nacionalidade española ou de calquera país da Unión Europea.
Non gozar bolsas para a realización de estudos de Máster no estranxeiro por un período superior a 12 meses.
Non obter ningunha titulación superior emitida por universidades de EE.UU., nin estar a realizar estudos de posgrao ou proxectos de investigación  predoctoral en EE.UU.
Non finalizar ningún doutoramento.
Non gozar unha bolsa Fulbright de ampliación de estudos de posgrao.
Non estar a residir en EEUU no período inmediatamente anterior ao goce da axuda.
Excelente coñecemento do idioma inglés.
Solicitar a admisión para os estudos de Master nunha universidade ou institución de Educación Superior de Estados Unidos. Só se considerarán solicitudes en institucións acreditadas polo U.S.Department of Education para impartir programas de máster.

Contía:
Dotación mensual de 2.220 €.
Unha cantidade en concepto de matrícula ou taxas académicas por importe máximo de 20.000 €.
Dotación de 1.500 € para gastos de viaxe de ida e volta, financiada con cargo á Comisión  Fulbright.
Seguro de accidentes corporais e de asistencia sanitaria

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 15 de xaneiro ata às 14 horas do 5 de febreiro de 2021

Máis información no BOE do 13 de xaneiro de 2021

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/master/becas-master-humanidades-eeuu.html