Premio Nacional Empresario/a Novo/a

12 Xan 2021

A Confederación Española de Asociacións de Empresarios Novos, CEAJE, organiza a 18ª edición do Premio Nacional Empresario/a Novo/a co obxecto de recoñecer e premiar o labor, e o éxito, daqueles empresarios, menores de 41 anos, que, co seu esforzo e dedicación, conseguisen consolidar o seu proxecto e que a súa empresa sexa competitiva, contribuíndo día a día a crear riqueza e xerar emprego na nosa sociedade. Este ano este acto tamén ten como obxectivo principal recoñecer o labor de empresas, institucións e organizacións durante a Covid-19, no mantendo no tecido social e empresarial de España.

Ademais do Premio Nacional Empresario/a Novo/a, hai diferentes accésits: á Innovación, ao Empresario/a Autónomo/a, á Internacionalización, á Sustentabilidade e ao Compromiso Social, á Substitución Xeracional, á Hostalería e ao Novo/a Empresario/a Iberoamericano/a.

As persoas que desexen concorrer a estes Premios deberán cumprimentar o modelo de Memoria Técnica e Económica que se pon ao dispor das persoas candidatas na web de Premio, así como achegar en formato electrónico a documentación formal acreditativa do cumprimento dos requisitos para participar. A documentación deberá ser recompilada nun  pen-drive e remitida por correo certificado dentro dun sobre pechado xunto ao nome do empresario/a, o Premio e/ou Accésit ao que opta.

​Data fin de entrega de candidaturas: 30 de xaneiro de 2021.

Requisitos
Poderán presentarse todos aqueles Empresarios/as Novos/as:
- Cuxa data de nacemento sexa posterior ao 1 de xaneiro de 1980.
- Cuxa participación na sociedade implique o control da mesma, ocupe un posto de dirección, con liderado, e sexa o principal impulsor/a e responsable dos recentes éxitos da empresa.
- Cuxo domicilio social e actividade principal radique no territorio español (salvo no accésit empresario/a iberoamericano/a).
- A iniciativa deberá ter unha antigüidade de polo menos tres anos.

Tanto o Premio Nacional Empresario/a Novo/a como os seus accésits non teñen dotación económica, aínda que si unha gran repercusión en medios de comunicación. Ás persoas gañadoras entregaráselles unha escultura en bronce, creada especialmente para este Premio, e que representa a unión de dúas mans como símbolo de esforzo e dedicación. Pola súa banda os accésit estarán dotados dun recoñecemento. A entrega do Premio realizarase nesta ocasión na cidade de Madrid.

Máis información: https://www.premionacionalceaje.com/presenta-candidatura?lang=es