I Premio Internacional de Poesía ‘Ciudad de Estepona’

12 Xan 2021

O Concello de  Estepona convoca o I Premio Internacional de Poesía ‘Ciudad de Estepona’, dotado con 6.000 €, e que será publicado pola editorial Pre-Textos.

As obras serán de temática libre, cunha extensión mínima de 300 versos. Teranse que presentar en papel e en dixital.

Enviarase unha copia impresa e unha copia dixital;
- A copia impresa deberá ir debidamente encadernada, en papel DIN-A4, tipo de letra “Arial” ou “Times”, cun tamaño de 12 puntos, e escrita por unha soa cara.
- A copia dixital presentarase en formato “pdf” e remitirase á dirección de correo electrónico: premiopoesiaestepona@gmail.com
O correo electrónico levará unicamente como asunto o título do orixinal e o lema ou pseudónimo baixo o que se presenta a concurso.

O prazo de recepción de orixinais ábrese ata o 12 de febreiro de 2021.

Requisitos
- Ao premio poderán concorrer todas as persoas físicas de calquera nacionalidade.
- As obras presentadas terán que ser orixinais, inéditas, escritas en castelán e non poderán ser premiadas noutros concursos.
- Cada autor poderá presentar unha ou varias obras.

A obra impresa terá que enviarse por correo postal a:
Centro cultural Pai Manuel. Delegación de cultura. I premio de poesía Ciudad de  Estepona.  R/San Fernando, nº2. 29680  Estepona (Málaga)

O premio está dotado con 6.000 €.

http://www.estepona.es/docs/62fbb8d4361957924fc60d334b5aa95f.pdf