Fomento do emprego xuvenil en concellos pequenos

04 Xan 2021

Ampliase o prazo ata o 31 de marzo de 2021 para que os concellos que teñan unha poboación inferior ou igual a 5.000 habitantes, ou unha poboación comprendida entre os 5.001 e os 10.000 habitantes, sempre que estes últimos presenten un saldo demográfico negativo na última década, poidan solicitar as axudas para incentivar e promover os proxectos que aumenten a empregabilidade e o emprendemento das persoas mozas.

Convocatoria: https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/10/05/1234
Ampliación do prazo: https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-17135