Como afectou a crise do coronavirus nas actitudes e formas de vida da xente nova?

04 Xan 2021

O Centro Reina Sofía sobre Adolescencia e Xuventude publica "De puertas adentro y de pantallas afuera. Jóvenes en confinamiento"

Este barómetro ten como obxectivo principal analizar as transformacións que a crise do coronavirus e o período de confinamento produciron nas actitudes e formas de vida da xente nova, poñendo especial énfase nas cuestións que teñen que ver a convivencia no fogar, a actividade laboral e educativa e as prácticas de lecer.

En concreto, analizaronse aspectos relacionados con:
- Convivencia no fogar
- Relaciones persoais e usos das TIC
- Situación económica, estudos e actividade laboral
- Competencias e fendas dixitais
- Actividades de lecer durante o confinamento
- Exposición na internet, uso da internet e redes sociais
- Valor da información
- Sensacións sobre o futuro

https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/de-puertas-adentro-y-de-pantallas-afuera-jovenes-en-confinamiento/