Acceso á Universidade para Maiores de 25 anos

29 Dec 2020

A Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUGA) ven de convocar a Proba de Acceso á Universidade para as persoas maiores de 25 anos, correspondente ao ano 2021, no ámbito das tres universidades públicas de Galicia.

Poden matricularse para realizar a proba as persoas que cumprisen ou cumpran 25 anos de idade no ano natural en que teña lugar a proba e que non posúan ningunha titulación académica habilitada para acceder á universidade por outras vías.


Prazo, horario e modos de matrícula:
O prazo de matrícula será do 8 ao 12 de febreiro, ambos os dous inclusive, de acordo coas instrucións que indique a CiUG na súa páxina web (ciug.gal).

O alumnado matriculado ao abeiro da presente convocatoria efectuará os exames da fase xeral, nun chamamento único, o sábado 27 de febreiro, a partir das 8.30 horas, na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela. Os exames da fase específica realizaranse, en chamamento único, o sábado 13 de marzo, a partir das 8.30 horas, na mesma facultade.

BASES DA CONVOCATORIA

Máis información: Comisión Interuniversitaria de Galicia