Oferta de Emprego Público 2020 Xunta de Galicia

29 Dec 2020

A Xunta de Galicia ven de aprobar a súa oferta de emprego público correspondente a distintos corpos e escalas da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e categorías de persoal laboral para o ano 2020.

Acceso á publicación: DOG Núm. 260. Martes, 29 de decembro de 2020