XXXIV Concurso “Voces Novas” de Poesía 2021

25 Nov 2020

Edicións Torremozas, especializada na literatura escrita por mulleres, convoca o XXXIV Concurso “Voces Novas” de Poesía 2021.

As autoras que desexen participar deberán enviar dez poemas con liberdade de tema e forma e deberán ser inéditos na súa totalidade. Presentarase un só exemplar de cada un.
Poderán concorrer ao mesmo poetisas de calquera nacionalidade, que non publicasen ningún libro de poesía, con poemas escritos en lingua castelá non premiados anteriormente en ningún outro concurso.

Os poemas presentados deberán ir acompañados polos datos das súas autoras, facendo constar o seu domicilio, teléfono e correo electrónico, e unha breve recensión biográfica.

O envío farase chegar a Edicións Torremozas, Apartado 19032. 28080 Madrid, España, indicando no sobre “Para o Premio Voces Novas” ou por email en formato word (.doc) ou pdf a premios@torremozas.com indicando no asunto “Para o Premio Voces Novas”.

O prazo de admisión de orixinais estará aberto ata o 28 de febreiro de 2021.

O premio consistirá na publicación dos poemas seleccionados (máximo de 10 autoras) nun volume da Colección Torremozas baixo o título de “Voces Novas”.

Bases: http://www.torremozas.com/Premios/Premio-Voces-Nuevas