Que é a Garantía Xuvenil?

24 Nov 2020

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo publica no BOE do 24 de novembro de 2020 as bases reguladoras para a concesión de axudas dirixidas á contratación de mocidade e as bolsas das persoas mozas rexistradas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil que realizan prácticas non laborais en empresas:

Obxecto.
Finalidade das axudas.
Persoas e empresas beneficiarias e os seus requisitos.
Condicións das prácticas.
Persoas destinatarias das prácticas non laborais
Obrigacións das empresas beneficiarias.
Persoal a contratar.
Actividade obxecto de axuda e duración.
Modalidade de axuda, dotación e pago.
Presentación de solicitudes.

BASES DE CONTRATACIÓN EN GARANTÍA XUVENIL

BASES DAS BOLSAS EN GARANTÍA XUVENIL

Inscricións: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html