Renovación do Portal Europeo da Xuventude

19 Nov 2020

O Portal Europeo da Mocidade é unha ferramenta dinámica e multilingüe que proporciona a información e as oportunidades máis recentes a nivel europeo para os mozos, mozas e as partes interesadas que viven, aprenden e traballan en Europa.

A información dispoñible é moi ampla, desde diferentes iniciativas europeas para a mocidade ata información sobre políticas de mocidade. Os usuarios tamén poden atopar contido práctico sobre como participar en diferentes programas da UE, como atopar oportunidades para viaxar ao estranxeiro, ler historias inspiradoras, as últimas noticias e eventos.

A rede Eurodesk estivo traballando nos últimos meses xunto coa Comisión Europea para renovar o Portal e proporcionar á lectores información e soporte fiables. Constantemente agrégase contido adicional.

Investiga e busca: https://europa.eu/youth/home_en