Bolsa de Traballo de oficial 1ª fontaneiro/a no Concello de Moaña (Pontevedra)

13 Nov 2020

Convocadas polo sistema de concurso-oposición. Prazo 10 días desde a publicación o 11 de novembro. Máis información: www.boppo.depo.gal do 11 de novembro.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/11/11/2020049749