2 prazas técnico/a especialista interinos/as en Recursos Humanos na Deputación de Pontevedra.

13 Nov 2020

Convocados polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles. Máis información: www.boppo.depo.gal do 10 de novembro.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/11/10/2020050296