Axudas á mocidade para o alugamento no Concello de Lugo

12 Nov 2020

O Concello de Lugo publica as bases de axudas para financiar parcialmente o alugamento de vivenda destinada a domicilio habitual da mocidade residente no termo municipal de Lugo.

Colectivos a quen se dirixe estas axudas:
- Vítimas de violencia de xénero.
- Familias monoparentais con cargas familiares.
- Unidades de convivencia con descendentes a cargo ata os 25 anos (inclusive) e/ou con grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65%.
- Unidade de convivencia formada exclusivamente por mozos/as ata 35 anos de idade inclusive como titulares da unidade familiar.

Prazo: proximamente farase a convocatoria.

Bases: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/12-11-2020.pdf#page=11