We’re In[novation]

10 Nov 2020

A Direção Regional do Norte do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), en colaboración coa  a Academia LIPOR e a Asosociação Semente, ten previsto realizar a acción formativa We’re In[novation], en formato e-learning, do 23 ao 27 de novembro de  2020.

Esta actividade desenvolvese no marco do proxecto Eurocidade 2020, aprobado o abeiro do programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, co  cofinanciamento FEDER.
So socios do proxecto Eurocidae_2020: AECT Eurocidade Chaves-Verín; Dirección Xeral de Xuventude, Participación e voluntariado; Fundación Galicia Europa; Instituto Poruguês do Desporto e Juventude (IPDJ), Federación Nacional de Associações Juvenis Portugesa (FNAJ); Concello de Verín e Municipio de Chaves.

Obxectivos xerais:
- Proporcionar competencias esenciais para ao desenvolvemento de prácticas innovadoras entre as persoas mozas.
- Fomentar o reciclaxe de múltiples materiais.
- Reforzar a educación para a correcta xestión e valorización dos residuos
- Promover o espírito empresarial e a autonomía
- Dinamizar unha rede de contacto que potencie a integración no mercado laboral

Metodoloxía:
Esta acción realizase a través dunha plataforma dixital, permitindo unha interacción dinámica entre formadores e formados.

Destinatarios:
Mozos e mozas do Norte de Portugal e Galicia con idades comprendidas entre 18 e 30 anos; recén titulados ou finalizando a súa formación, con interese en temas de innovación, economía  circular, xestión de residuos e medio ambiente.

Prazas:  20 participantes

Data e horario:  Do 23 ao 27 de novembro en horario de luns a venres de  9.00 a 16.00 horas

Prezo:  Gratuíta para tódolos participantes, inclúe entrega de certificado e premio en metálico a mellor idea presentada.

Inscricións:  Ata ao día 18 de novembro

Ficha de Inscrición

Estrutura Curricular
Dia 1: Inovação e o setor dos resíduos

Overview do setor dos Resíduos. Inovação como Ferramenta. Estratégias, fundos e Inovação

Dia 2: Inovação e produção

Responsabilidade alargada do produtor. Ecodesign. Economia Circular vs Greenwashing. Casos Práticos- Inovação e produção. Career Talks

Dia 3: Inovação e valorização

Desafios Atuais. Futuro da Valorização de Resíduos. Digitalização. Casos Práticos - Inovação e valorização. Recicla-te.

Dia 4: Inovação e destino final

Produção de produtos a partir de resíduos. Urban mining e landfill mining. Casos práticos. Inovação e Destino final

Dia 5: Apresentação final e encerramento

We´re in[novation] - Pitchs. Sneak peek at the future—o futuro da gestão de biorresíduos