Bolsas Fundación Gondra Barandiarán - Museo do Prado para investigadores

04 Nov 2020

O Museo Nacional do Prado convoca dúas bolsas Fundación Gondra Barandiarán-Museo do Prado para investigadores, unha para investigadores  senior e outra bolsa para investigadores junior que estean a traballar en calquera aspecto da Historia da arte relacionado coas coleccións do Museo do Prado.

Requisitos:
Modalidade  senior:
- Ter 40 ou máis de 40 anos, na data de fin de presentación de solicitudes.
- Ser doutor en Historia da arte ou disciplinas de Humanidades afíns.
Modalidade  junior:
- Ter menos de 40 anos, na data de fin de presentación de solicitudes.
- Ser doutor en Historia da arte ou disciplinas de Humanidades afíns

As bolsas terán unha duración de tres meses consecutivos e serán financiadas na súa totalidade pola Fundación Barandiarán.
A contía da bolsa  senior fíxase en 9.000 €.
A contía da bolsa  junior, fíxase en 6.000€ mensuais.

Prazo: 10 de decembro de 2020

Máis información no BOE do 4 de novembro de 2020 e en https://www.museodelprado.es/museo/becas