Medidas de prevención específicas nas escolas de tempo libre e nas actividades de tempo libre dirixidas á poboación infantil e xuvenil

21 Xul 2021

Consulta nestes mapas as medidas de prevención específicas en Galicia para as ETL, para as actividades de educación no tempo libre e para os albergues e campamentos xuvenís,como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19.

 

MAPAS RESTRICIONS tempo libre etl

 

MAPAS RESTRICIONS actividades

 

MAPAS RESTRICIONS campamentos

 

 

Estas medidas foron publicadas no DOG nº 109 Bis do 10 de xuño de 2021 e no DOG nº 99 Bis do 28 de maio de 2021

Estas medidas mantéñense sen variación no DOG nº 120 Bis do 25 de xuño de 2021

Para máis información sobre restricións e confinamentos, consulta esta páxina: https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Restriccions-concellos