1 praza Técnico/a xestión(Grupo A-interina) no Concello de TUI (Pontevedra)

13 Out 2020

O prazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles, a partir da publicación no BOPPO do 13 de outubro.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/10/13/2020045584