Bolsa de traballo técnico/a de xestión e auxiliar de arquivo no Concello de Redondela (Pontevedra)

13 Out 2020

Convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles, a partir da publicación no BOPPO do 13 de outubro.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/10/13/2020044854