12 prazas auxiliar administrativo/a da Deputación Provincial de Ávila.

13 Out 2020

Convocadas polo sistema de oposición. Prazo 20 días hábiles, desde a publicación o 13 outubro, na páxina www.boe.es