9 prazas bombeiro/a condutor/a no Concello de Santiago de Compostela.

13 Out 2020

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, desde a publicación o 13 de outubro, na páxina www.boe.es
Máis información: Boletín oficial da Coruña do 2 de xuño de 2017 e 18 de setembro de 2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-A-2020-12195.pdf