Bolsas no Tribunal Constitucional

08 Out 2020

O Tribunal Constitucional convoca bolsas nas seguintes materias:

1 bolsa de biblioteconomía e documentación: formación teórico-práctica en tarefas relacionadas co estudo e tratamento bibliográfico das  monografías e as publicacións periódicas da biblioteca do Tribunal Constitucional.

Requisitos:
Titulación universitaria de Biblioteconomía e Documentación
Finalizar os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015.

1 bolsa de formación en tarefas relacionadas co Dereito constitucional comparado e a actividade internacional do Tribunal.

Requisitos:
Estar en posesión do título de Licenciado/a ou Graduado/a en Dereito ou Relacións Internacionais.
Posuír coñecementos de inglés ou francés correspondentes ao nivel B2 do Marco común europeo de referencia para as linguas (First  Certificate, puntuación mínima de 87 no TOEFL Internet Based Test, Delf B.2, ou equivalentes).
Finalizar os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015.

6 bolsas relacionadas coa investigación e tratamento xurídico da doutrina constitucional.

Requisitos:
Estar en posesión do título de grao en Dereito.
Ter finalizado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015.
Posuír coñecementos de inglés ou francés correspondentes ao nivel B2.

A dotación das bolsas será de 1.150 euros brutos mensuais.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 9 de novembro de 2020
Máis información no BOE do 8 de outubro de 2020 en www.tribunalconstitucional.es 

 

 

 

 

Bolsas no Tribunal Constitucional

 

O Tribunal Constitucional convoca 6 bolsas relacionadas coa investigación e tratamento xurídico da doutrina constitucional.

 

Requisitos:

Estar en posesión do título de grao en Dereito.

Ter finalizado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015.

Posuír coñecementos de inglés ou francés correspondentes ao nivel B2.

 

A dotación da bolsa será de 1.150 euros brutos mensuais.

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 9 de novembro de 2020

Máis información no BOE do 8 de outubro de 2020 en www.tribunalconstitucional.es

 

 

 

 

 

Bolsa de biblioteconomía e documentación no Tribunal Constitucional

 

O Tribunal Constitucional convoca unha bolsa de biblioteconomía e documentación: formación teórico-práctica en tarefas relacionadas co estudo e tratamento bibliográfico das monografías e as publicacións periódicas da biblioteca do Tribunal Constitucional.

 

Requisitos:

Titulación universitaria de Biblioteconomía e Documentación

Finalizar os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015.

 

A dotación da bolsa será de 1.150 euros brutos mensuais.

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 9 de novembro de 2020

Máis información no BOE do 8 de outubro de 2020 en www.tribunalconstitucional.es

 

 

 

 

Bolsa de Dereito constitucional no Tribunal Constitucional

 

O Tribunal Constitucional convoca unha bolsa de formación en tarefas relacionadas co Dereito constitucional comparado e a actividade internacional do Tribunal.

 

Requisitos:

Estar en posesión do título de Licenciado/a ou Graduado/a en Dereito ou Relacións Internacionais.

Posuír coñecementos de inglés ou francés correspondentes ao nivel B2 do Marco común europeo de referencia para as linguas (First Certificate, puntuación mínima de 87 no TOEFL Internet Based Test, Delf B.2, ou equivalentes).

Finalizar os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015.

 

A dotación da bolsa será de 1.150 euros brutos mensuais.

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 9 de novembro de 2020

Máis información no BOE do 8 de outubro de 2020 en www.tribunalconstitucional.es