Premios Virxe do Carmen 2020

24 Set 2020

A Armada Española convoca os premios "Virxe do Carmen" correspondentes ao ano 2020, nas seguintes disciplinas: Libros, Outros traballos literarios, nas categorías de Mocidade e Novo/a investigador/a, Pintura e Fotografía.

Libros. Para o mellor traballo que, en calquera manifestación histórica, científica, literaria ou humanística contemple, analice ou relacione a vinculación de España co mar e coa Armada, no seu ámbito nacional ou na súa proxección ultramarina. Dotado con 6.000 euros.

Outros traballos literarios. Establécense dúas categorías:
- Mocidade. Para o mellor traballo en grupo no que se aborde a historia desde o mar e destaque a contribución da Armada á sociedade en calquera época. Alumnos dos dous últimos cursos de ESO e de Formación Profesional de Grao Medio, a través dos seus correspondentes Centros Educativos.
- Novo/a investigador/a. Para o mellor traballo individual de investigación, en documental, levado a cabo por alumnos de Bacharelato, directamente relacionado coa contribución da Armada á sociedade ao longo da historia, cos seguintes obxectivos: Potenciar a capacidade de análise e sentido crítico a través do manexo de diferentes fontes documentais. Favorecer o respecto cara ao Patrimonio Histórico e unha comprensión do pasado e do presente mellor fundamentada..

Pintura. Para as dúas mellores obras en que, con creatividade pictórica, plásmese a actividade naval en calquera dos seus aspectos, co fin de conseguir o achegamento entre a sociedade e a Armada.

Fotografía. Fotografía que mellor plasme a vinculación da Armada coa súa contorna, recollendo motivos que reflictan os aspectos das súas múltiples facetas e actividades.

Premios:  o importe total dos premios é de 18.000 €

O prazo de presentación de obras ás disciplinas de Libros e Outros traballos literarios estará aberto ata o día 28 de outubro de 2020.
Para as disciplinas de Pintura e Fotografía, o prazo de presentación estará aberto ata o 15 de novembro de 2020.

Máis información no BOE do 24 de setembro de 2020