Prazas de profesores interinos na Comunidade de Madrid

16 Set 2020

Prazas de profesores interinos na Comunidade de Madrid

A Comunidade de Madrid, a través da Consellería de Educación e Xuventude publica unha

convocatoria extraordinaria para a seleción de docentes en réxime de interinidade en determinadas especialidades de Profesores de Ensino Secundario para el curso escolar 2020-2021.

Especialidades para as que se convocan:

03 - Latín.

04 - Lingua Castelá e Literatura.

006 - Matemáticas.

008 - Bioloxía e Xeoloxía.

011 - Inglés.

019 - Tecnoloxía.

061 - Economía.

101 - Administración de empresas.

103 - Asesoría e procesos de imaxe persoal.

107 - Informática.

112 - Organización e proxectos de fabricación mecánica.

113 - Organización e proxectos de sistemas enerxéticos.

115 - Procesos de produción agraria.

116 - Procesos na industria alimentaria.

118 - Procesos sanitarios.

122 - Procesos e produtos en artes gráficas.

124 - Sistemas electrónicos

A selección é por concurso de méritos e non se ten en conta a nota obtida na proba práctica.

 

Máis información: B.O.C.M. Núm. 224, martes 15 de setembro de 2020

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/15/BOCM-20200915-7.PDF