Programa de asistencia á investigación da OSCE

16 Set 2020

A Organización para a Seguridade e Cooperación en Europa convoca bolsas para Investigacións de antecedentes sobre temas relevantes para as actividades da Asemblea Parlamentaria da OSCE:  Redacción de informes, documentos, discursos, declaracións, actas de reunións, etc. Tarefas administrativas.

Requisitos:
- Ser maior de idade (18 anos) e non ter máis de 28 anos de idade.
- Cidadán dun dos Estados participantes da  OSCE ou países socios. Mestría (ou equivalente) en Ciencias Políticas, Relacións Internacionais, Dereito ou sector relacionado.
- Excelentes habilidades de redacción.
- Coñecemento doutros idiomas oficiais da OSCE (ruso, alemán, italiano, español)
- Coñecemento de idioma inglés.

Prazo:  1 de outubro de 2020

https://www.oscepa.org/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-the-research-assistant-programme-a