1 praza Oficial de Administración (Auxiliar), no Concello de Cambados (Pontevedra)

16 Set 2020

Convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles. Máis información: www.boe.es do 15 de setembro.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/15/pdfs/BOE-A-2020-10709.pdf