1 praza interina de técnico/a xestión de secretaría no Concello do Porriño (Pontevedra)

11 Set 2020

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días desde a publicación no DOGA do 11 de setembro.
Máis información BOPPO do 13 de agosto de 2020.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200911/AnuncioL239-080920-0001_gl.html