1 Praza de Técnico/a de Xestión no Concello de Poio (Pontevedra)

10 Set 2020

Escala de Administración Xeral, subgrupo A2 en turno libre.
Prazo de presentación de solicitudes 20 días naturais, desde a publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 10 de setembro.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/10/pdfs/BOE-A-2020-10456.pdf