Axudas dirixidas ao fomento do emprendemento de mozos rexistrados no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

08 Set 2020

Axudas dirixidas ao fomento do emprendemento de mozos rexistrados no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo publicou a Orde pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas dirixidas ao fomento do emprendemento da xuventude inscrita no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

 

 

Maís información: BOE Núm. 237 Venres, 4 de setembro de 2020

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/04/pdfs/BOE-A-2020-10236.pdf