Ofertadas 2491 prazas por oposición libre na Policía Nacional.

05 Ago 2020

Máis información: BOE do 1 de agosto de 2020. https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8963.pdf