Queres estudar un Ciclo Formativo de Formación Profesional?

25 Xun 2020

Ábrese o prazo para solicitar ciclos formativos de formación profesional do 25 de xuño ao 8 de xullo ás 13:00 horas, para o réxime ordinario e para persoas adultas.
As modalidades para persoas adultas serán presenciais, semipresenciais e a distancia.

Deberá cubrirse unha única solicitude para cada modalidade e grao utilizando o asistente informático que estará dispoñible en www.edu.xunta.es/fp

Oferta de ciclos: http://www.edu.xunta.gal/fp/oferta-fp