ABAU: ponderacións e notas de corte

03 Xun 2020

A Comisión Interuniversitaria de Galicia, CIUG,  publica os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato, ABAU, para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2020/21.

https://ciug.gal/PDF/poderacions.pdf

E se queres consultar as últimas notas de corte: https://ciug.gal/PDF/notascorte20.pdf