Listas de contratación da Xunta de Galicia

02 Xun 2020

A Xunta de Galicia abre un prazo desde o 1 de xuño ata o 18 de xullo de 2020 para inscribirse nas listas de contratación de persoal funcionario interino e persoal laboral temporal da Xunta de Galicia.

https://www.xunta.gal/funcion-publica/contratacion-temporal/xeracion-de-solicitudes