Axudas ao alugueiro de vivenda

27 Mai 2020

 

Axudas ao alugueiro de vivenda

A  Consellería de Medio Ambiente convoca axudas ao alugueiro de vivenda para persoas en situación de vulnerabilidade.

 

As axudas serán de ata 500 euros ao mes durante o período que se acredite estar en situación de vulnerabilidade, co límite máximo de seis meses, que non poderá ir máis aló de decembro de 2020. O importe da axuda non poderá superar o custe da renda mensual establecida no contrato de alugueiro e poderá concederse con efectos retroactivos dende o pasado mes de abril.

Beneficiarios

Poderán beneficiarse destas axudas ao alugueiro as persoas titulares dun contrato de alugueiro de vivenda habitual que se atopen en situación de vulnerabilidade a consecuencia de estar en situación de desemprego, ERTE ou redución de xornada como consecuencia do Covid-19. Estas circunstancias deberán ter causado unha redución substancial de ingresos ao mesmo tempo que o custe do alugueiro e os subministros básicos da vivenda supoñan unha parte importante de ditos ingresos.

Consideranse persoas en situación de vulnerabilidade, sempre que a causa sexa o Covid-19, a:

• Traballadores en situación de desemprego

• Traballadores sometidos a Expediente de Regulación de Emprego. (ERTE)

• Empresarios ou profesionais sometidos a redución de xornada por motivo de coidados ou circunstancias similares que supoñan una perda substancial de ingresos.

Solicitude

As solicitudes presentaranse preferentemente por medios telemáticos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), onde está dispoñible o formulario de solicitude.

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes comeza o luns, día 25 de maio e rematará o día 30 de setembro de 2020.

Máis información: 

Teléfonos:  981541981/ 981957529

http://igvs.xunta.gal/web/comunicacion/detallenova?content=/PortalVivenda/SalaComunicacion/Novas/noticia_1123.html