Medidas económicas da Xunta contra o Coronavirus

26 Mai 2020

A Xunta de Galicia habilita unha plataforma de información sobre a actividade económica e laboral en Galicia na actual situación en relación co coronavirus, con especial atención aos diferentes programas de axudas aprobados e as medidas en materia de emprego e seguridade e saúde laboral.

https://ceei.xunta.gal/coronavirus