Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021

25 Mai 2020

A Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura e Turismo abre un prazo para que as persoas do sector cultural interesadas poidan presentar as súas iniciativas. para a presentación de creacións culturais, bens ou servizos de consideración análoga, coa finalidade de configurar un fondo de contidos creativos de interese cultural e artístico, lingüístico e turístico denominado Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021, e se anuncia a apertura do prazo para que as persoas físicas e xurídicas do sector cultural interesadas poidan presentar as súas iniciativas.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de xullo de 2020

https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647059&name=DLFE-20796.pdf